Nieuws

Behalen Paychecked certificaat

Bernaards Transport bv onderscheidt zich opnieuw in de transportwereld.

Bij het inzetten van een vervoerder door een opdrachtgever zal de opdrachtgever contractuele bepalingen opnemen die zeker moeten stellen dat de vervoerder zich aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zal houden. Echter, dat is niet voldoende. De opdrachtgever zal ook moeten controleren of een vervoerder zich aan de eisen uit de WAS houdt. In de wetgeving is opgenomen dat de controles kunnen vervallen indien de opdrachtnemer (lees: vervoerder) beschikt over een keurmerk.

Duidelijkheid in de keten

Door middel van het gebruik van PayChecked in Transport kan een opdrachtgever direct zien of een vervoerder voldoet aan de eisen die gesteld worden in de WAS. Een vervoerder kan dus snel zaken doen met een keurmerkhouder en hoeft geen vervolgonderzoek in te stellen.

Niet klaar met alleen PayChecked in Transport

Zowel de vervoerder als de opdrachtgever dienen alert te blijven. Mochten er onregelmatigheden ontstaan in de loonuitbetaling bij de vervoerder dan dient de vervoerder direct actie te ondernemen en dit te melden bij de opdrachtgever. Andersom dient een opdrachtgever de vervoerder te benaderen indien er vermoedens bestaan dat de vervoerder zich niet houdt aan de WAS.​

Zonder PayChecked in Transport uitgebreide controles

Bezit een vervoerder niet het PayChecked in Transport keurmerk dan dient de opdrachtgever voor opdrachtverstrekking controles uitvoeren om na te gaan of zijn opdrachtnemers zich aan de wetgeving houden.

Het keurmerk PayChecked in Transport zorgt ervoor dat de administratieve lasten tot een minimum beperkt blijven en dat bedrijven in de logistieke keten efficiënt met elkaar zaken kunnen doen.

Je kan ons vinden in het register op http://www.paychecked.nl/Paginas/Register.aspx

 

Comments (2)

 • Wijnand Reply

  Geachte heer Vermaarde,

  Tegenwoordig doe ik mijn werk als veiligheidskundige in andere branches maar in het verleden was ik (o.a.) BGZ coördinator bij een arbodienst.
  Ik weet waarschijnlijk nog wel iets van het vervoer en de mogelijke ‘problemen 😉
  Voor de volledigheid: ook kwam ik bij (overheids)organisaties die het transport (inter)nationaal controleren. Ik zag dus verschillende kanten.

  Vraag aan u: Borgt PayChecked ook het voldoen aan betalingen volgens de CAO/ Arbeidstijdenwet aan de chauffeur(s)?

  Helaas waren/zijn er incidenten dat chauffeurs (ook Nederlandse) hun ‘extra’ gewerkte uren niet (of niet volgens de CAO) betaald krijgen.

  Dat lijkt mij wel een belangrijk aandachtspunt voor PayChecked.

  22 oktober 2017 at 01:10
  • Maarten Bernaards
   Maarten Bernaards Reply

   Goedemorgen

   Het paychecked certificaat gaat in eerste instantie juist over het waarborgen van juiste betalingen en naleving van de CAO aan personeel.

   11 december 2017 at 09:44

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *