Diensten

Transport

Bernaards Transport is een logistieke dienstverlener met als kernactiviteiten: Benelux- distributie, FTL en GROUPAGE transport in West Europa en GROUPAGE verkeer tussen Nederland en Frankrijk. Bernaards Transport wordt gezien als een betrouwbaar bedrijf dat kwalitatief gezien hoogwaardige transportdiensten levert.

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistiek Service Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014. Op grond van artikel 2 lid 3 LSV zijn in aanvulling op de LSV op binnenlands transportvan toepassing de Algemene Vervoerscondities (AVC) en op grensoverschrijdend wegvervoer het CMR-verdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV en AVC. Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV zijn op de expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief arbitrageclausule. Geschillen die niet onder de arbitrageclausule valllen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden


Groupagevervoer

Met name in de groupage laat Bernaards Transport zijn sterktes zien. Of het nu om 1 pallet gaat of een volle vracht, Bernaards Transport zorgt dat de vrachten op tijd worden geleverd.
Door een goed team aan Nederlandse chauffeurs en medewerkers op de vloer, slaagt Bernaards Transport er steeds weer in om opdrachten op gevraagde klanten tijden te leveren. Er wordt continue geanticipeerd op veranderingen onderweg of in vraag.


ADR

Het gehele wagenpark is uitgerust volgens de wettelijke regels om ADR goederen te mogen vervoeren. Bernaards is een ADR specialist doordat interne veiligheidsadviseurs aanwezig zijn en iedere chauffeur een ADR- diploma heeft.


IT

Door middel van een goed track and trace systeem en geavanceerde technologie├źn in de wagen en op standplaats kan de klant ten alle tijden worden voorzien van snelle en correcte informatie. Voor ieder vervoersprobleem kan een oplossing worden gevonden.


Werkplaats

Het materieel van Bernaards Transport wordt intern onderhouden zodat Bernaards Transport snel kan anticiperen op schades of onderhoud. Klanten moeten verzorgd en goed materiaal tot hun beschikking hebben. Hiervoor is ook gekozen voor een eigen wasstraat. Door interne keurmeesters, electro technicus en tacho specialist is Bernaards Transport niet afhankelijk van externe partijen, waardoor anticiperen op situaties nog beter mogelijk is.