Kwaliteit

MVO


Het MVO beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat schade aan de gezondheid aan medewerkers en derden, evenals materiele schade en milieubelasting (lucht-, water- en bodemverontreiniging en geluidhinder) worden voorkomen.
Uitgangspunten van het veiligheidsbeleid zijn:

  • Tenminste voldoen aan vigerende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.
  • Voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid.
  • Bescherming van het milieu.

Door de onderneming zal worden gestreefd naar continu verbetering van de arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties.

Zuinig rijden


De chauffeurs van Bernaards Transport hebben allemaal een cursus zuinig rijden gevolgd. De resultaten van die cursus is sinds jaren gemeten en uitgekomen op een besparing van 2%.

Afvalscheiding


Bernaards Transport scheidt alle afvalstromen. Hierbij word papier, plastic, afvalwater, hout, ijzer, olie en andere gescheiden. Gescheiden inleveren van afval spaart grondstoffen en energie uit, en voorkomt veel milieuvervuiling. Elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat bespaart de gemeenschap 5 cent.

AD BLUE


Adblue is een toevoeging die in een afzonderlijke tank op de vrachtwagen zit. Het samenstelling is 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij voertuigen die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik.

EURO 6


60 % procent van het wagenpark van Bernaards Transport bevat Euro 6 motoren. De nieuwe generatie vrachtauto’s rijden veel schoner dan de voorgangers blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu. De zware euro 6 motoren rijden afhankelijk van de gereden snelheid , 90% schoner dan Euro 5 motoren. In vergelijking tot oudere motoren is het verschil no groter.

Dodehoek cursus


Veiligheid onderweg is zeer belangrijk. De chauffeurs van Bernaards Transport hebben alle een cursus dodehoek gedaan en andere aanvullende cursussen om de veiligheid onderweg te garanderen.

Klachtenregistratie


Bernaards Transport streeft voortdurend naar het verbeteren van zijn werkprocessen en procedures. In het kader van MVO en naleving wet en regelgeving beschikt Bernaards Transport over een registratieformulier ten behoeve van een klacht of compliment door derden. Dit formulier is aan te vragen bij [email protected]