Over ons

Visie

Bernaards Transport B.V. is zich ervan bewust dat kwaliteit één van de belangrijkste pijlers van haar functioneren is. Uitgangspunt is dat elke medewerker een bijdrage levert aan de kwaliteit van de organisatie en continu verbetering nastreeft.
Onder kwaliteitsbeleid verstaan wij het naar de eisen en wensen van de opdrachtgever transporteren van goederen.
Het kwaliteitsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van ons ondernemingsbeleid. Bernaards Transport B.V. hecht veel waarde aan hoge kwaliteit van haar diensten, maar ook aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van haar diensten en haar interne processen.

Klanttevredenheid kan worden gezien als de meest belangrijke voorwaarde voor succes voor Bernaards Transport B.V. Klanttevredenheid heeft een directe invloed op de winstgevendheid. Wij streven ernaar te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. Doelstelling is dat alle opdrachten naar tevredenheid worden uitgevoerd en dat eventuele tekortkomingen ook naar tevredenheid worden afgehandeld.

Door middel van procedures opzetten en registreren proberen wij de structuur van ons bedrijf verder te verbeteren. Door deze integratie van kwaliteit in de bedrijfsvoering geeft Bernaards Transport B.V. invulling aan haar kwaliteitsvisie met als doel de betrokkenheid van elke medewerker bij de verbetering van de organisatie en haar resultaten te stimuleren. Door kwaliteit op deze manier in de organisatie te implementeren, zijn medewerkers betrokken bij de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties van de organisatie en worden zij actief gestimuleerd verbetervoorstellen in te brengen en doelgericht een bijdrage te leveren aan verbeterprojecten.